Developers Chapter Leader (Digital Tribe)

 • Warszawa
 • 12000 - 18000 PLN netto

Opis

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Rozwój oprogramowania, systemów i platform w oparciu o wymagania biznesowe przygotowywane w modelu zwinnym (Epics, User Stories);
 • Współpraca z właścicielami produktu (praca w metodykach zwinnych), specjalistami UX, zespołami CI/CD i release management, testerami na różnych etapach tworzonego oprogramowania w zakresie: analizy wymagań, projektowania systemu, tworzenia kodu, testów manualnych i automatycznych i deploymentu;
 • Udział w tworzeniu produktów opartych o mikroserwisy, rozwiązania chmurowe, systemy ERP, e-commerce, CRM, OSS i specjalistyczne platformy telekomunikacyjne;
 • Ścisła współpraca z testerami manualnymi i automatycznymi, również przy przygotowywaniu testów manualnych i automatycznych;
 • Diagnozowanie i poprawa błędów;
 • Przygotowywanie dokumentacji funkcjonalnej i technicznej;
 • Ewaluacja pracy programistów z Twojego zespołu;
 • Wdrażanie najlepszych praktyk oraz wsparcie członków przy skomplikowanych zadaniach;
 • Kreowanie ścieżki rozwoju dla członków zespołu.

 

W realizacji zadań wykorzystasz:

 • Udokumentowane 4-6 lat praktycznego doświadczenia w roli dewelopera w tym dla dużych firm międzynarodowych, w tym minimum 2 lata w docelowej technologii;
 • Doświadczenie w roli Leadera zespołu deweloperskiego;
 • Bardzo dobrą znajomość zagadnień związanymi z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych potwierdzona certyfikatami;
 • Bardzo dobrą potwierdzona realizacją w projektach dla dużych firm oraz specjalistycznymi certyfikatami znajomość zagadnień związanych z mikroserwisami, konteneryzacją i rozwiązaniami chmurowymi;
 • Bardzo dobrą znajomość narzędzi Jenkins i Git;
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

 

Talentuno czytaj więcej

Developers Chapter Leader (Digital Tribe)

 • Warszawa
 • 12000 - 18000 PLN netto
 • Java
 • B2B
 • Dodano 26 dni temu
Aplikuj teraz

Opis

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Rozwój oprogramowania, systemów i platform w oparciu o wymagania biznesowe przygotowywane w modelu zwinnym (Epics, User Stories);
 • Współpraca z właścicielami produktu (praca w metodykach zwinnych), specjalistami UX, zespołami CI/CD i release management, testerami na różnych etapach tworzonego oprogramowania w zakresie: analizy wymagań, projektowania systemu, tworzenia kodu, testów manualnych i automatycznych i deploymentu;
 • Udział w tworzeniu produktów opartych o mikroserwisy, rozwiązania chmurowe, systemy ERP, e-commerce, CRM, OSS i specjalistyczne platformy telekomunikacyjne;
 • Ścisła współpraca z testerami manualnymi i automatycznymi, również przy przygotowywaniu testów manualnych i automatycznych;
 • Diagnozowanie i poprawa błędów;
 • Przygotowywanie dokumentacji funkcjonalnej i technicznej;
 • Ewaluacja pracy programistów z Twojego zespołu;
 • Wdrażanie najlepszych praktyk oraz wsparcie członków przy skomplikowanych zadaniach;
 • Kreowanie ścieżki rozwoju dla członków zespołu.

 

W realizacji zadań wykorzystasz:

 • Udokumentowane 4-6 lat praktycznego doświadczenia w roli dewelopera w tym dla dużych firm międzynarodowych, w tym minimum 2 lata w docelowej technologii;
 • Doświadczenie w roli Leadera zespołu deweloperskiego;
 • Bardzo dobrą znajomość zagadnień związanymi z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych potwierdzona certyfikatami;
 • Bardzo dobrą potwierdzona realizacją w projektach dla dużych firm oraz specjalistycznymi certyfikatami znajomość zagadnień związanych z mikroserwisami, konteneryzacją i rozwiązaniami chmurowymi;
 • Bardzo dobrą znajomość narzędzi Jenkins i Git;
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Global Web Solutions Kft. z siedzibą w Węgry, 8060 Mór, Kert utca 18. (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down