Devops Chapter Leader (Digital Tribe)

 • Warszawa
 • 12000 - 18000 PLN netto

Opis

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Wykorzystywanie narzędzi i technik automatyzacji w celu zwiększenia wydajności zadań i operacji;
 • Usprawnianie procesów CI/CD i procesów automatyzacji;
 • Obsługa zgłoszeń od użytkowników;
 • Identyfikacja zagrożeń technologicznych;
 • Zapewnienie odpowiedniej dokumentacji dla systemów i rozwiązań;
 • Rozwiązywanie problemów w środowiskach DEV, TEST i produkcyjnym;
 • Rozumienie i przestrzeganie kluczowych zasad i procesów, w tym zarządzania zmianami, zarządzania problemami, zarządzania poważnymi incydentami i zarządzania bezpieczeństwem informacji na ścieżce dostawy oprogramowania;
 • Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz procesów biznesowych;
 • Pisanie pluginów rozszerzających podstawową funkcjonalność wykorzystywanych narzędzi;
 • Definiowanie standardów oraz metodyki pracy w ramach swojego Chapteru (Zespołu Kompetecyjnego);
 • Dbanie o rozwój oraz profesjonalne wsparcie członków Chapteru;
 • Wdrażanie najlepszych praktyk oraz wsparcie członków przy skomplikowanych zadaniach;
 • Dbanie o rozwój swojego Chapteru (Zespołu kompetencji) zarówno pod kątem merytorycznym jak i osobowym (ew. rekrutacje).

 

W realizacji zadań wykorzystasz:

 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego jako inżynier DevOps / Administrator Systemów / Programista;
 • Doświadczenie w roli Leadera zespołu deweloperskiego;
 • Praktyczna znajomość przynajmniej kilku spośród narzędzi/technik wymienionych poniżej:
 • OpenStack, Amazon Web Services, GCP, lub innej chmury obliczeniowej
 • Linux, Bash/Python, Groovy
 • Selenium lub inne narzędzie do automatyzacji
 • Znajomość narzędzi do budowy: maven, gradle, npm
 • GIT, SVN, Jenkins, Atlassian stack (Crowd, Stash/Bitbucket, Jira, Confluence)
 • ITIL i podstawowe metodyki Agile
 • MySQL, PostgreSQL, Oracle, bazy NoSQL
 • RESTful API
 • Network stack, filesystems, Docker i Kubernetes

 

Talentuno czytaj więcej

Devops Chapter Leader (Digital Tribe)

 • Warszawa
 • 12000 - 18000 PLN netto
 • Devops
 • B2B
 • Dodano 26 dni temu
Aplikuj teraz

Opis

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Wykorzystywanie narzędzi i technik automatyzacji w celu zwiększenia wydajności zadań i operacji;
 • Usprawnianie procesów CI/CD i procesów automatyzacji;
 • Obsługa zgłoszeń od użytkowników;
 • Identyfikacja zagrożeń technologicznych;
 • Zapewnienie odpowiedniej dokumentacji dla systemów i rozwiązań;
 • Rozwiązywanie problemów w środowiskach DEV, TEST i produkcyjnym;
 • Rozumienie i przestrzeganie kluczowych zasad i procesów, w tym zarządzania zmianami, zarządzania problemami, zarządzania poważnymi incydentami i zarządzania bezpieczeństwem informacji na ścieżce dostawy oprogramowania;
 • Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz procesów biznesowych;
 • Pisanie pluginów rozszerzających podstawową funkcjonalność wykorzystywanych narzędzi;
 • Definiowanie standardów oraz metodyki pracy w ramach swojego Chapteru (Zespołu Kompetecyjnego);
 • Dbanie o rozwój oraz profesjonalne wsparcie członków Chapteru;
 • Wdrażanie najlepszych praktyk oraz wsparcie członków przy skomplikowanych zadaniach;
 • Dbanie o rozwój swojego Chapteru (Zespołu kompetencji) zarówno pod kątem merytorycznym jak i osobowym (ew. rekrutacje).

 

W realizacji zadań wykorzystasz:

 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego jako inżynier DevOps / Administrator Systemów / Programista;
 • Doświadczenie w roli Leadera zespołu deweloperskiego;
 • Praktyczna znajomość przynajmniej kilku spośród narzędzi/technik wymienionych poniżej:
 • OpenStack, Amazon Web Services, GCP, lub innej chmury obliczeniowej
 • Linux, Bash/Python, Groovy
 • Selenium lub inne narzędzie do automatyzacji
 • Znajomość narzędzi do budowy: maven, gradle, npm
 • GIT, SVN, Jenkins, Atlassian stack (Crowd, Stash/Bitbucket, Jira, Confluence)
 • ITIL i podstawowe metodyki Agile
 • MySQL, PostgreSQL, Oracle, bazy NoSQL
 • RESTful API
 • Network stack, filesystems, Docker i Kubernetes

 

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Global Web Solutions Kft. z siedzibą w Węgry, 8060 Mór, Kert utca 18. (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down