Administrator IBM WAS/BPM

 • Gdańsk

Opis

WYMAGANIA

 • Minimum 3 lata doświadczenia w administrowaniu serwerami IBM WAS/BPM
 • Doświadczenie z bazami DB2, Oracle, Microsoft SQL Server
 • Znajomość SOA Architecture i API
 • Doświadczenie we wdrażaniu aplikacji J2EE
 • Doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów środowiska klastrowego IBM BPM v8.5 i wyższych na serwerach AIX
 • Doświadczenie w instalacji, konfiguracji i administrowaniu Web Serverami
 • Doświadczenie w automatyzacji instalacji, deinstalacji i upgrade’ów aplikacji z poziomu skryptów shell i wsadmin
 • Doświadczenie z narzędziami monitoringu i optymalizacji (Verbose GC, IBM’s PMAT, JAVA Profiler your Kit , JMETER, Tivoli Performance Viewer, Grafana)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym

OBOWIĄZKI

 • Utrzymanie serwerów aplikacyjnych WAS/BPM – wdrażanie zmian na środowiska testowe i produkcyjne
 • Utrzymanie i monitoring środowisk
 • Automatyzacja prac administratorskich
 • Optymalizacja konfiguracji serwerów
 • Analiza i rozwiązywanie problemów na utrzymywanych środowiskach

 

Proszę dołączyć klauzulę:
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Solwit czytaj więcej

Administrator IBM WAS/BPM

 • Gdańsk
 • Admin
 • Dowolny rodzaj zatrudnienia
 • Dodano 2 miesiące temu
Aplikuj teraz

Opis

WYMAGANIA

 • Minimum 3 lata doświadczenia w administrowaniu serwerami IBM WAS/BPM
 • Doświadczenie z bazami DB2, Oracle, Microsoft SQL Server
 • Znajomość SOA Architecture i API
 • Doświadczenie we wdrażaniu aplikacji J2EE
 • Doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów środowiska klastrowego IBM BPM v8.5 i wyższych na serwerach AIX
 • Doświadczenie w instalacji, konfiguracji i administrowaniu Web Serverami
 • Doświadczenie w automatyzacji instalacji, deinstalacji i upgrade’ów aplikacji z poziomu skryptów shell i wsadmin
 • Doświadczenie z narzędziami monitoringu i optymalizacji (Verbose GC, IBM’s PMAT, JAVA Profiler your Kit , JMETER, Tivoli Performance Viewer, Grafana)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym

OBOWIĄZKI

 • Utrzymanie serwerów aplikacyjnych WAS/BPM – wdrażanie zmian na środowiska testowe i produkcyjne
 • Utrzymanie i monitoring środowisk
 • Automatyzacja prac administratorskich
 • Optymalizacja konfiguracji serwerów
 • Analiza i rozwiązywanie problemów na utrzymywanych środowiskach

 

Proszę dołączyć klauzulę:
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.