Front-end Developer

 • Szczecin

Opis

Description

Your role will be to create front-end application logic using latest web technologies and beautiful interfaces basing on provided designs. You will work closely with back-end/middleware teams and use their APIs.

Requirements

 • 3+ years of experience as a JavaScript/Front-end Developer
 • Good knowledge of JavaScript as well as the newest standards
 • Knowledge at least one popular JavaScript framework (Angular, React, VueJS, etc.)
 • Knowledge of CSS and tools helping to work with it
 • Knowledge of GIT
 • Basic knowledge of node.js environment required to work with application development tools
 • Work experience and general understanding of web technologies and concepts: browsers, protocols, HTTP/WebSocket communication
 • Seeing the front-end solutions as independent, modular and scalable web applications
 • Understanding asynchrony in JavaScript and knowledge of libraries to enable its use
 • Understanding the idea of unit testing and challenges related to software testing
 • Knowledge of technologies we use in everyday work would be a plus (React Native, TypeScript, Next.js, Webpack, MobX, Redux, GraphQL, Jest, Babel, RxJS, Gulp, Nuxt.js, Gatsby, Docker, Azure Cloud Services, Amazon Web Services, SASS, Polymer, Express, Mocha, Jasmine, Karma, Puppeteer, Ionic, Cordova, PhoneGap).
 • Good command of English

 

We offer

 • Comfortable working desk in Białystok, Olsztyn, Przemyśl, Szczecin or Wrocław
 • Laptop and 2 monitors
 • License for your favourite text editor
 • Benefit multisport card
 • Private health care
 • Onsite English lessons with native speakers
 • Possibility to participate in SoftwareHut Speaking Initiative

 

Benefits

 • Bringing knowledge into focus
 • Original methods and tools
 • It's all about the flextime
 • International experiences
 • An office with ambience
 • Competitive salary

SoftwareHut czytaj więcej

Front-end Developer

 • Szczecin
 • JavaScript
 • Dowolny rodzaj zatrudnienia
 • Dodano 2 miesiące temu
Aplikuj teraz

Opis

Description

Your role will be to create front-end application logic using latest web technologies and beautiful interfaces basing on provided designs. You will work closely with back-end/middleware teams and use their APIs.

Requirements

 • 3+ years of experience as a JavaScript/Front-end Developer
 • Good knowledge of JavaScript as well as the newest standards
 • Knowledge at least one popular JavaScript framework (Angular, React, VueJS, etc.)
 • Knowledge of CSS and tools helping to work with it
 • Knowledge of GIT
 • Basic knowledge of node.js environment required to work with application development tools
 • Work experience and general understanding of web technologies and concepts: browsers, protocols, HTTP/WebSocket communication
 • Seeing the front-end solutions as independent, modular and scalable web applications
 • Understanding asynchrony in JavaScript and knowledge of libraries to enable its use
 • Understanding the idea of unit testing and challenges related to software testing
 • Knowledge of technologies we use in everyday work would be a plus (React Native, TypeScript, Next.js, Webpack, MobX, Redux, GraphQL, Jest, Babel, RxJS, Gulp, Nuxt.js, Gatsby, Docker, Azure Cloud Services, Amazon Web Services, SASS, Polymer, Express, Mocha, Jasmine, Karma, Puppeteer, Ionic, Cordova, PhoneGap).
 • Good command of English

 

We offer

 • Comfortable working desk in Białystok, Olsztyn, Przemyśl, Szczecin or Wrocław
 • Laptop and 2 monitors
 • License for your favourite text editor
 • Benefit multisport card
 • Private health care
 • Onsite English lessons with native speakers
 • Possibility to participate in SoftwareHut Speaking Initiative

 

Benefits

 • Bringing knowledge into focus
 • Original methods and tools
 • It's all about the flextime
 • International experiences
 • An office with ambience
 • Competitive salary

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest SoftwareHut Sp. z o.o. z siedzibą w Białystok, ul. Sienkiewicza 110, (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down