React Developer

 • Wrocław
 • 9000 - 15000 PLN netto

Opis

WE’RE LOOKING FOR
people who are like us — who don’t want to stand still, who are extremely ambitious, who love adding new features not only to their code, but also to their skillset. We’re an open, friendly team that helps clients from all over the world to transform their businesses and design astonishing products.


AS A REACT DEVELOPER YOU WILL BE

 • maintaining the code quality
 • implementing new solutions
 • developing our open-source libraries


WE’RE LOOKING FOR SOMEONE WHO

 • has 2+ years of experience in developing mobile applications with React.js
 • knows TDD and uses testing frameworks in his daily work
 • is familiar with state management tools such as Redux or MobX
 • knows how to debug and resolve problems
 • is always ready to learn new technologies and improve their skills
 • knows Polish and English very well (B2 level)


WE LIKE

 • code review
 • testing (TDD)
 • good practices and guidelines
 • linters
 • well-thought-out code
   

Software Brothers czytaj więcej

React Developer

 • Wrocław
 • 9000 - 15000 PLN netto
 • JavaScript
 • B2B
 • Dodano 26 dni temu
Aplikuj teraz

Opis

WE’RE LOOKING FOR
people who are like us — who don’t want to stand still, who are extremely ambitious, who love adding new features not only to their code, but also to their skillset. We’re an open, friendly team that helps clients from all over the world to transform their businesses and design astonishing products.


AS A REACT DEVELOPER YOU WILL BE

 • maintaining the code quality
 • implementing new solutions
 • developing our open-source libraries


WE’RE LOOKING FOR SOMEONE WHO

 • has 2+ years of experience in developing mobile applications with React.js
 • knows TDD and uses testing frameworks in his daily work
 • is familiar with state management tools such as Redux or MobX
 • knows how to debug and resolve problems
 • is always ready to learn new technologies and improve their skills
 • knows Polish and English very well (B2 level)


WE LIKE

 • code review
 • testing (TDD)
 • good practices and guidelines
 • linters
 • well-thought-out code
   

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest SOFTWARE BROTHERS SP Z O.O. z siedzibą w Wrocław, Skarbowców 23b (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down