PL/SQL Developer

  • Warszawa
  • 15000 - 19000 PLN netto

Opis

PL/SQL Developer

 

Klient: bank

Widełki: 90 - 120 PLN/H + VAT

Forma współpracy: B2B (ew. UoP)

Lokalizacja: Warszawa – Centrum

Start: ASAP

 

PROJEKT I

Przykładowe zadania:

·       Prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w systemach informatycznych opartych o technologie Oracle

·       Projektowanie algorytmów oraz implementacja procesów ETL, głównie w zakresie liczenia i księgowania rezerw na utratę wartości

·       Projektowanie baz danych i martów raportowo-analitycznych

·       Testowanie rozwiązań informatycznych

Wymagania:

·       Dobra znajomość RDBMS Oracle 11g / 12c w zakresie projektowania baz danych i aplikacji

·       Bardzo dobra znajomość SQL oraz znajomość PL/SQL

·       Znajomość zagadnień inżynierii systemów informatycznych oraz metodyki ich wytwarzania

·       Minimum 3 lata pracy z systemami liczenia rezerw na utratę wartości w instytucji finansowej

·       Minimum 3 lata z zakresu projektowania, implementacji i wdrażania systemów informacyjnych w środowisku bazy danych Oracle

·       Znajomość zagadnień księgowych pozwalająca na sprawną rozbudowę modułu księgowania rezerw

·       Praktyczne doświadczenie z zakresu projektowania i programowania hurtowni danych oraz systemów informacyjnych dla instytucji finansowych podobnych co do wielkości, złożoności i jakości rozwiązań informatycznych

Mile widziane:

·       Znajomość zagadnień Business Intelligence (BI)

·       Umiejętność pracy wg. metodyki Agile (Scrum, Kanban)

·       Znajomość narzędzi: SQL Developer, Git, Ansible, JIRA, Confluence, Informatica Power Center

 

PROJEKT II

Przykładowe zadania:

·       Prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w systemach informatycznych opartych o technologie Oracle

·       Projektowanie algorytmów oraz implementacja procesów ETL i obliczeniowych, głównie w zakresie kalkulacji RWA i wymogów kapitałowych banku

·       Projektowanie baz danych i martów raportowo-analitycznych oraz udostępnianie danych narzędziom raportowym BI

·       Testowanie rozwiązań informatycznych

Wymagania:

·       Dobra znajomość RDBMS Oracle 11g / 12c lub wyższych w zakresie projektowania baz danych i aplikacji

·       Bardzo dobra znajomość SQL oraz znajomość PL/SQL

·       Znajomość zagadnień inżynierii systemów informatycznych oraz metodyki ich wytwarzania

·       Podstawowa znajomość SAS 4GL, w tym makroprogramowania

·       Minimum 3 lata z zakresu projektowania, implementacji i wdrażania systemów informacyjnych w środowisku bazy danych Oracle

·       Praktyczne doświadczenie z zakresu projektowania i programowania hurtowni danych oraz systemów informacyjnych dla instytucji finansowych podobnych co do wielkości, złożoności i jakości rozwiązań informatycznych,

·       Minimum 6 miesięcy z zakresu programowania SAS 4GL

Mile widziane:

·       Znajomość zagadnień Business Intelligence (BI)

·       Umiejętność pracy wg. metodyki Agile (Scrum, Kanban)

·       Znajomość narzędzi: SQL Developer, Git, Ansible, JIRA, Confluence, Informatica Power Center

P&P Solutions czytaj więcej

PL/SQL Developer

  • Warszawa
  • 15000 - 19000 PLN netto
  • Inne
  • B2B
  • Dodano 2 miesiące temu
Aplikuj teraz

Opis

PL/SQL Developer

 

Klient: bank

Widełki: 90 - 120 PLN/H + VAT

Forma współpracy: B2B (ew. UoP)

Lokalizacja: Warszawa – Centrum

Start: ASAP

 

PROJEKT I

Przykładowe zadania:

·       Prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w systemach informatycznych opartych o technologie Oracle

·       Projektowanie algorytmów oraz implementacja procesów ETL, głównie w zakresie liczenia i księgowania rezerw na utratę wartości

·       Projektowanie baz danych i martów raportowo-analitycznych

·       Testowanie rozwiązań informatycznych

Wymagania:

·       Dobra znajomość RDBMS Oracle 11g / 12c w zakresie projektowania baz danych i aplikacji

·       Bardzo dobra znajomość SQL oraz znajomość PL/SQL

·       Znajomość zagadnień inżynierii systemów informatycznych oraz metodyki ich wytwarzania

·       Minimum 3 lata pracy z systemami liczenia rezerw na utratę wartości w instytucji finansowej

·       Minimum 3 lata z zakresu projektowania, implementacji i wdrażania systemów informacyjnych w środowisku bazy danych Oracle

·       Znajomość zagadnień księgowych pozwalająca na sprawną rozbudowę modułu księgowania rezerw

·       Praktyczne doświadczenie z zakresu projektowania i programowania hurtowni danych oraz systemów informacyjnych dla instytucji finansowych podobnych co do wielkości, złożoności i jakości rozwiązań informatycznych

Mile widziane:

·       Znajomość zagadnień Business Intelligence (BI)

·       Umiejętność pracy wg. metodyki Agile (Scrum, Kanban)

·       Znajomość narzędzi: SQL Developer, Git, Ansible, JIRA, Confluence, Informatica Power Center

 

PROJEKT II

Przykładowe zadania:

·       Prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w systemach informatycznych opartych o technologie Oracle

·       Projektowanie algorytmów oraz implementacja procesów ETL i obliczeniowych, głównie w zakresie kalkulacji RWA i wymogów kapitałowych banku

·       Projektowanie baz danych i martów raportowo-analitycznych oraz udostępnianie danych narzędziom raportowym BI

·       Testowanie rozwiązań informatycznych

Wymagania:

·       Dobra znajomość RDBMS Oracle 11g / 12c lub wyższych w zakresie projektowania baz danych i aplikacji

·       Bardzo dobra znajomość SQL oraz znajomość PL/SQL

·       Znajomość zagadnień inżynierii systemów informatycznych oraz metodyki ich wytwarzania

·       Podstawowa znajomość SAS 4GL, w tym makroprogramowania

·       Minimum 3 lata z zakresu projektowania, implementacji i wdrażania systemów informacyjnych w środowisku bazy danych Oracle

·       Praktyczne doświadczenie z zakresu projektowania i programowania hurtowni danych oraz systemów informacyjnych dla instytucji finansowych podobnych co do wielkości, złożoności i jakości rozwiązań informatycznych,

·       Minimum 6 miesięcy z zakresu programowania SAS 4GL

Mile widziane:

·       Znajomość zagadnień Business Intelligence (BI)

·       Umiejętność pracy wg. metodyki Agile (Scrum, Kanban)

·       Znajomość narzędzi: SQL Developer, Git, Ansible, JIRA, Confluence, Informatica Power Center

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest P&P Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, Pułaskiego 76 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down