Regular PHP Developer [Zdalnie]

 • Warszawa
 • 7000 - 8000 PLN netto

Opis

Regular PHP Developer 
Warszawa albo ZDALNIE


Informacje ogólne

 • Dewelopujemy w środowiskach linuxowych, każdy ma licencję na PhpStorma.
 • Wdrażamy Dockera w projektach dla uporządkowania naszcyh lokalnych środowisk.
 • W firmie mamy serwer z Proxmoxem do stawiania wirtualek do wewnętrznych testów.
 • Na zewnątrz na OVH mamy infrastrukture do udostepniania klientom projektów - również proxmox z wirtualkami/kontenerami.
 • Projekty wykonujemy głównie w PHP7 + Symfony 2.8 lub 4. Mamy parę projektów na utrzymaniu w Symfony 1.4 na PHP 5.6.
 • Z baz danych: głównie MySQL, sporadycznie PostgreSQL. W zależności od potrzeb porjektu pojawiają sie bazy nierelacyjne Mongo/ElasticSearch.
 • Wykorzystujemy systemy kolejkowe (kiedyś ActiveMQ, ostatnio RabbitMQ).
 • Testy piszemy w PHPUnitcie, niedługo będziemy wdrażali rozwiązanie do szerszego testowania End2End.
 • Mamy własnego Gitlaba do repozytoriów, w ramach którego wykonujemy Code Review.
 • W nowszych projektach mamy wdrożone Ansible do automatyzacji deploymentu. Dazymy do pełnej obsługi CI/CD.

 

Wymagania

 • Dobra znajomośc PHP (5.6/7.x).
 • Umiejętność wykorzystania baz danych (MySQL i/lub PostgreSQL lub innych) w projektach.
 • Świadomość istnienia wzorców projektowych.
 • Znajomość zasad SOLID.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie treśći technicznych.
 • Świadomość i znajomość zasad PSR (PHP-fig).
 • Praca nad swoimi umiejętnościami i chęć rozwoju wiedzy.
 • Znajomość Frameworka Symfony (2.8 i/lub wyżej).
 • Umiejętne wykorzytanie ORM w aplikacjach.
 • Znajomość wzroców projektowych i ich wykorzystania.
 • Umiejętność zaprojektowania architektury kodu dla wytwarzanej cześci większego systemu, wykorzystując doświadczenie i znane wzorce.
 • Umiejętność tworzenia interfejsów REST API.
 • Znajomośc systemów kontroli wersji (GIT) oraz w realizacji projektów w zespole z wykorzystaniem pracy na wielu branchach.
 • Umiejętnośc pisania testów (PHPUnit i/lub PHPSpec lub inne).
 • Wiedza związana z bezpieczeństwem aplikacji webowych.
 • Podstawowa wiedz nt. pracy i uruchamiania aplikacji w środowiskach linuxowych.
 • Przykładanie sporej uwagi do jakości wytwarzanego kodu.

 

Atuty

 • Znajomość innych języków (w ramach umiejętności szerszego spojrzenia na problem, nie koniecznie w kontekście pracy w innych technologiach).
 • Doświadczenie w integracjach SOAP/REST/OAuth.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu systemów kolejkowych (RabbitMQ i/lub inne).
 • Doświadczenie we współpracy z nierelacyjnymi bazami danych (Mongo, Elastic Search).
 • Znajomość technologii wspierających tworzenie środowisk developerskich (docker, vagrant etc.).
 • Znajomość rozwiązań związanych z CI/CD.
 • Doświadczenie w aplikacjach opartych o architekturę wielowarstwową.
 • Doświadczenie w realizacjach systemów opartych o CQRS.
 • Umiejętność przeprowadzania Code review z konstruktywną krytyką.
 • Znajomośc Ansible (lub innych narzędzi do automatyzacji).

IThouse czytaj więcej

Regular PHP Developer [Zdalnie]

 • Warszawa
 • 7000 - 8000 PLN netto
 • PHP
 • Dowolny rodzaj zatrudnienia
 • Dodano 2 miesiące temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • PHP
 • SOLID
 • SQL
 • PHPUnit
 • PSR
 • REST
 • Symfony
 • Wzorce projektowe
 • GIT
 • OAuth
 • RabbitMQ
 • SOAP

Opis

Regular PHP Developer 
Warszawa albo ZDALNIE


Informacje ogólne

 • Dewelopujemy w środowiskach linuxowych, każdy ma licencję na PhpStorma.
 • Wdrażamy Dockera w projektach dla uporządkowania naszcyh lokalnych środowisk.
 • W firmie mamy serwer z Proxmoxem do stawiania wirtualek do wewnętrznych testów.
 • Na zewnątrz na OVH mamy infrastrukture do udostepniania klientom projektów - również proxmox z wirtualkami/kontenerami.
 • Projekty wykonujemy głównie w PHP7 + Symfony 2.8 lub 4. Mamy parę projektów na utrzymaniu w Symfony 1.4 na PHP 5.6.
 • Z baz danych: głównie MySQL, sporadycznie PostgreSQL. W zależności od potrzeb porjektu pojawiają sie bazy nierelacyjne Mongo/ElasticSearch.
 • Wykorzystujemy systemy kolejkowe (kiedyś ActiveMQ, ostatnio RabbitMQ).
 • Testy piszemy w PHPUnitcie, niedługo będziemy wdrażali rozwiązanie do szerszego testowania End2End.
 • Mamy własnego Gitlaba do repozytoriów, w ramach którego wykonujemy Code Review.
 • W nowszych projektach mamy wdrożone Ansible do automatyzacji deploymentu. Dazymy do pełnej obsługi CI/CD.

 

Wymagania

 • Dobra znajomośc PHP (5.6/7.x).
 • Umiejętność wykorzystania baz danych (MySQL i/lub PostgreSQL lub innych) w projektach.
 • Świadomość istnienia wzorców projektowych.
 • Znajomość zasad SOLID.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie treśći technicznych.
 • Świadomość i znajomość zasad PSR (PHP-fig).
 • Praca nad swoimi umiejętnościami i chęć rozwoju wiedzy.
 • Znajomość Frameworka Symfony (2.8 i/lub wyżej).
 • Umiejętne wykorzytanie ORM w aplikacjach.
 • Znajomość wzroców projektowych i ich wykorzystania.
 • Umiejętność zaprojektowania architektury kodu dla wytwarzanej cześci większego systemu, wykorzystując doświadczenie i znane wzorce.
 • Umiejętność tworzenia interfejsów REST API.
 • Znajomośc systemów kontroli wersji (GIT) oraz w realizacji projektów w zespole z wykorzystaniem pracy na wielu branchach.
 • Umiejętnośc pisania testów (PHPUnit i/lub PHPSpec lub inne).
 • Wiedza związana z bezpieczeństwem aplikacji webowych.
 • Podstawowa wiedz nt. pracy i uruchamiania aplikacji w środowiskach linuxowych.
 • Przykładanie sporej uwagi do jakości wytwarzanego kodu.

 

Atuty

 • Znajomość innych języków (w ramach umiejętności szerszego spojrzenia na problem, nie koniecznie w kontekście pracy w innych technologiach).
 • Doświadczenie w integracjach SOAP/REST/OAuth.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu systemów kolejkowych (RabbitMQ i/lub inne).
 • Doświadczenie we współpracy z nierelacyjnymi bazami danych (Mongo, Elastic Search).
 • Znajomość technologii wspierających tworzenie środowisk developerskich (docker, vagrant etc.).
 • Znajomość rozwiązań związanych z CI/CD.
 • Doświadczenie w aplikacjach opartych o architekturę wielowarstwową.
 • Doświadczenie w realizacjach systemów opartych o CQRS.
 • Umiejętność przeprowadzania Code review z konstruktywną krytyką.
 • Znajomośc Ansible (lub innych narzędzi do automatyzacji).

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Ithouse Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, Szlak 77 lok. 103 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down