Regular/Senior Blockchain Developer

 • Poznań
 • 6900 - 16200 PLN netto

Opis

Duties

 • working with a team of blockchain developers to develop blockchain-based decentralized applications
 • designing and implementing major new features of an internal backend system
 • maintaining the environments in which blockchain solutions can be implemented
 • optimizing applications for maximum speed and scalability
 • maintaining a continuous integration and delivery pipeline for the development and testing of applications
 • designing systems/data architecture development and solving integration issues
 • participating in daily stand-up meetings; discussing your solutions and ideas with others
 • communicating with team members and clients (text or video) on daily basis

 

Must-have

 • JavaScript (Node.js) / Java / Python
 • Smart Contracts (e.g. Ethereum)
 • Solidity
 • RESTful API
 • SOLID
 • TDD
 • Unit Tests 
 • GIT
 • Linux
 • English (min.B2)

 

Nice-to-have

 • Hyperledger Fabric, Corda, Quorum
 • AWS
 • Code Review
 • Docker
 • Scrum 

 

Soft skills

 • Strong interest in Blockchain 
 • Creative and proactive attitude
 • Consulting
 • Open mind
 • Business first attitude
 • Client care
 • Geek of new technologies
 • Responsibility
 • Flexibility

 

We offer

 • Multisport & additional co-financed sports activities
 • Private health care
 • Flat structure
 • Flex working hrs
 • Integration events
 • Informal atmosphere
 • Financed English course
 • Daily fresh fruit and good coffee (sometimes pizza or other...)
 • Value-based organisation
 • Democratic influence on decision making process
 • Intensive skills development supported by regular evaluation system
 • Internal training and coaching
 • Conference and training budget
 • Up to 20% remote work
 • Salary B2B contract
  • regular: 6900 - 11700 PLN PLN + VAT
  • senior: 12100 - 16200 PLN + VAT

 

Espeo Software Sp. z o.o. czytaj więcej

Regular/Senior Blockchain Developer

 • Poznań
 • 6900 - 16200 PLN netto
 • Inne
 • B2B
 • Dodano 25 dni temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • English
 • GIT
 • JavaScript (Node.js) / Java / Python
 • GIT
 • Linux
 • RESTful API
 • Smart Contracts (e.g. Ethereum)
 • SOLID
 • Solidity
 • Unit Tests

Opis

Duties

 • working with a team of blockchain developers to develop blockchain-based decentralized applications
 • designing and implementing major new features of an internal backend system
 • maintaining the environments in which blockchain solutions can be implemented
 • optimizing applications for maximum speed and scalability
 • maintaining a continuous integration and delivery pipeline for the development and testing of applications
 • designing systems/data architecture development and solving integration issues
 • participating in daily stand-up meetings; discussing your solutions and ideas with others
 • communicating with team members and clients (text or video) on daily basis

 

Must-have

 • JavaScript (Node.js) / Java / Python
 • Smart Contracts (e.g. Ethereum)
 • Solidity
 • RESTful API
 • SOLID
 • TDD
 • Unit Tests 
 • GIT
 • Linux
 • English (min.B2)

 

Nice-to-have

 • Hyperledger Fabric, Corda, Quorum
 • AWS
 • Code Review
 • Docker
 • Scrum 

 

Soft skills

 • Strong interest in Blockchain 
 • Creative and proactive attitude
 • Consulting
 • Open mind
 • Business first attitude
 • Client care
 • Geek of new technologies
 • Responsibility
 • Flexibility

 

We offer

 • Multisport & additional co-financed sports activities
 • Private health care
 • Flat structure
 • Flex working hrs
 • Integration events
 • Informal atmosphere
 • Financed English course
 • Daily fresh fruit and good coffee (sometimes pizza or other...)
 • Value-based organisation
 • Democratic influence on decision making process
 • Intensive skills development supported by regular evaluation system
 • Internal training and coaching
 • Conference and training budget
 • Up to 20% remote work
 • Salary B2B contract
  • regular: 6900 - 11700 PLN PLN + VAT
  • senior: 12100 - 16200 PLN + VAT

 

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Espeo Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, Baraniaka 6 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down