PHP Developer

 • Gdynia
 • 7000 - 12000 PLN netto

Opis

With us, you will:

 • work with PHP and Laravel, using TDD approach in Docker-hosted environment  
 • design solutions using DDD approach
 • develop MySQL and PostgreSQL databases
 • work with experienced team of Senior PHP/Laravel Developers
 • talk and plan with the team and the Product Owner, and have influence on the form and the scope of the project
 • work on the Product Canvas, User Stories, Event Storming, Story Mapping and create the Backlog
 • develop the skills you are most interested in - new technologies, Internet of Things, workshops, conferences, you name it!
 • work with startups from all over the world
 • share experiences and good practices with the team during internal guild meetings and during code reviews of each merge request

What we expect from you:

 • professional experience with writing PHP code according to current standards and good practices
 • experience in writing unit tests (e.g. PHPUnit)
 • experience with Git, GitFlow
 • communicative level of English - we work mainly with foreign clients
 • openness and resourcefulness - we will not tell you how to do things, you will be telling us how you want to do them
 • good communication skills and importantly, assertiveness. You will talk directly to the clients

We would love if you:

 • have experience with Laravel
 • have experience with PHP 7.0+
 • have experience with Docker
 • have experience with CI systems

Desmart czytaj więcej

PHP Developer

 • Gdynia
 • 7000 - 12000 PLN netto
 • PHP
 • B2B
 • Dodano 28 dni temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • PHP
 • Git
 • Laravel
 • MySQL / PostgreSQL
 • CI
 • Docker
 • PHP 7.x

Opis

With us, you will:

 • work with PHP and Laravel, using TDD approach in Docker-hosted environment  
 • design solutions using DDD approach
 • develop MySQL and PostgreSQL databases
 • work with experienced team of Senior PHP/Laravel Developers
 • talk and plan with the team and the Product Owner, and have influence on the form and the scope of the project
 • work on the Product Canvas, User Stories, Event Storming, Story Mapping and create the Backlog
 • develop the skills you are most interested in - new technologies, Internet of Things, workshops, conferences, you name it!
 • work with startups from all over the world
 • share experiences and good practices with the team during internal guild meetings and during code reviews of each merge request

What we expect from you:

 • professional experience with writing PHP code according to current standards and good practices
 • experience in writing unit tests (e.g. PHPUnit)
 • experience with Git, GitFlow
 • communicative level of English - we work mainly with foreign clients
 • openness and resourcefulness - we will not tell you how to do things, you will be telling us how you want to do them
 • good communication skills and importantly, assertiveness. You will talk directly to the clients

We would love if you:

 • have experience with Laravel
 • have experience with PHP 7.0+
 • have experience with Docker
 • have experience with CI systems

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest DeSmart sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, Antoniego Abrahama 37/8 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down