React Native Developer

 • Gdynia
 • 7000 - 12000 PLN netto

Opis

With us you will:

 • develop iOS and Android applications using React Native 
 • continuously develop best practices for mobile team
 • talk and plan with our team and the Product Owner, and have influence on the form and the scope of the project
 • work on the Product Canvas, User Stories, Story Mapping and create the Backlog
 • develop the skills you are most interested in - new technologies, Internet of things, workshops, conferences, you name it!
 • influence the product and the project you participate in, work with startups from all over the world, and co-create projects that have a meaning and that will not disappear immediately after they are finished, after all, we all like to do something meaningful
 • share experiences and good practices with the team during internal guild meetings and during code reviews of each merge request

What we expect from You:

 • commercial experience with React Native
 • to know and follow platform specific interface guidelines
 • knowledge of the current app architecture standards
 • experience in writing unit tests
 • familiarity with popular libraries (e.g. React Navigation, Redux, Standard, Storybook, Flow)
 • communicative level of English - we work mainly with foreign clients
 • openness and resourcefulness - we will not tell you how to do things, you will be telling us how you want to do them
 • good communication skills and importantly, assertiveness. You will talk directly to the clients

We would love if You:

 • have native development experience 
 • have integration testing experience (eg. Detox)
 • have experience with CI/CD tools (Fastlane)
 • have your own an app in store

Desmart czytaj więcej

React Native Developer

 • Gdynia
 • 7000 - 12000 PLN netto
 • Mobile
 • B2B
 • Dodano 22 dni temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • English
 • React Native
 • Unit Tests

Opis

With us you will:

 • develop iOS and Android applications using React Native 
 • continuously develop best practices for mobile team
 • talk and plan with our team and the Product Owner, and have influence on the form and the scope of the project
 • work on the Product Canvas, User Stories, Story Mapping and create the Backlog
 • develop the skills you are most interested in - new technologies, Internet of things, workshops, conferences, you name it!
 • influence the product and the project you participate in, work with startups from all over the world, and co-create projects that have a meaning and that will not disappear immediately after they are finished, after all, we all like to do something meaningful
 • share experiences and good practices with the team during internal guild meetings and during code reviews of each merge request

What we expect from You:

 • commercial experience with React Native
 • to know and follow platform specific interface guidelines
 • knowledge of the current app architecture standards
 • experience in writing unit tests
 • familiarity with popular libraries (e.g. React Navigation, Redux, Standard, Storybook, Flow)
 • communicative level of English - we work mainly with foreign clients
 • openness and resourcefulness - we will not tell you how to do things, you will be telling us how you want to do them
 • good communication skills and importantly, assertiveness. You will talk directly to the clients

We would love if You:

 • have native development experience 
 • have integration testing experience (eg. Detox)
 • have experience with CI/CD tools (Fastlane)
 • have your own an app in store

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest DeSmart sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, Antoniego Abrahama 37/8 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down