DevOps

 • Wrocław
 • 10000 - 16000 PLN netto

Opis

Jak pracujemy?

Jesteśmy niezależnym Pythonowym zespołem, któremu nie straszne także inne technologie. Podążamy za metodologią Agile, która pozwala nam efektywnie ułożyć codzienną pracę. Wspólnie planujemy sprinty, później zabieramy się za implementację, spotykając się codziennie na daily, a postępy sprawdzamy na review. W utrzymaniu projektu w ryzach pomaga nam stack Atlassian'a - Jira, Confluence i Bitbucket.

Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?

Pracujemy w większości we Wrocławiu, ale też w Katowicach. Bardzo cenimy sobie pracę zdalną, z której często korzystamy. Mamy w zespole AdTech'owych specjalistów, którzy pomagają zrozumieć wymagania klienta i przełożyć je na nasze. Nie można też zapomnieć o nieformalnej atmosferze i poczuciu humoru.

Zapraszamy osoby, które:

 • Nie boją się wyzwań w codziennej pracy
 • Są otwarte i komunikatywne
 • Chcą się rozwijać i dzielić wiedzą w zespole

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Konfiguracją usług w chmurze
 • Opieką, rozwojem oraz monitoringiem infrastruktury klienta, od środowisk testowych po produkcyjne
 • Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, analizowaniem infrastruktury i wdrażaniem optymalnych rozwiązań
 • Automatyzowaniem wszystkich powtarzalnych czynności
 • Współpracą z innymi członkami zespołu przy projektowaniu i implementowaniu zadań oraz promowaniem dobrych praktyk

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Znajomości systemu Linux (Debian, Alpine) 
 • Znajomości baz danych i kolejek od strony administracyjnej, rozwiązywania problemów z wydajnością, shardingiem, replikacją (np. PostgreSQL/Elasticsearch/Redis, RabbitMQ/Kafka)
 • Praktyki w tworzeniu i zarządzaniu kontenerami opartymi o Dockera
 • Doświadczenia w konfiguracji scentralizowanych logów, metryk i monitoringu (np. AWS CloudWatch, Prometheus, Grafana, Sentry, ELK Stack)
 • Doświadczenia w korzystaniu z AWS/GCP/Azure
 • Doświadczenia w pisaniu skryptów (Bash, Make)
 • Znajomości narzędzi do provisioningu (Ansible/Terraform)
 • Doświadczenia we wdrażaniu CI/CD (np. Jenkins, Bitbucket Pipelines)
 • Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemowego
 • Solidnej wiedzy na temat wzorców projektowych opartych na chmurze (cloud design patterns)
 • Praktycznej znajomości jednego z języków programowania: Python, Go, JavaScript
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia w celu obserwacji wydajności systemu i wyciągania trafnych wniosków
 • Samodzielności i systematyczności
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego

 

Będziemy szczególnie zainteresowani, jeśli miałeś styczność chociaż z częścią poniższych tematów:

 • Wdrażanie “Self-Healing Infrastructure”
 • Znajomość technologii Big Data
 • Konfiguracja rozwiązań i klastrów opartych na Kubernetes
 • Optymalizowanie infrastruktury pod kątem kosztów
 • Migrowanie infrastruktury pomiędzy dostawcami chmur
 • Rozwiązania serverless, NoSQL, PaaS
 • GitOps
 • Konfiguracja stacji roboczych developerów opartych o Linux, MacOS

Clearcode czytaj więcej

DevOps

 • Wrocław
 • 10000 - 16000 PLN netto
 • Devops
 • B2B
 • Dodano 30 dni temu
Aplikuj teraz

Opis

Jak pracujemy?

Jesteśmy niezależnym Pythonowym zespołem, któremu nie straszne także inne technologie. Podążamy za metodologią Agile, która pozwala nam efektywnie ułożyć codzienną pracę. Wspólnie planujemy sprinty, później zabieramy się za implementację, spotykając się codziennie na daily, a postępy sprawdzamy na review. W utrzymaniu projektu w ryzach pomaga nam stack Atlassian'a - Jira, Confluence i Bitbucket.

Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?

Pracujemy w większości we Wrocławiu, ale też w Katowicach. Bardzo cenimy sobie pracę zdalną, z której często korzystamy. Mamy w zespole AdTech'owych specjalistów, którzy pomagają zrozumieć wymagania klienta i przełożyć je na nasze. Nie można też zapomnieć o nieformalnej atmosferze i poczuciu humoru.

Zapraszamy osoby, które:

 • Nie boją się wyzwań w codziennej pracy
 • Są otwarte i komunikatywne
 • Chcą się rozwijać i dzielić wiedzą w zespole

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Konfiguracją usług w chmurze
 • Opieką, rozwojem oraz monitoringiem infrastruktury klienta, od środowisk testowych po produkcyjne
 • Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, analizowaniem infrastruktury i wdrażaniem optymalnych rozwiązań
 • Automatyzowaniem wszystkich powtarzalnych czynności
 • Współpracą z innymi członkami zespołu przy projektowaniu i implementowaniu zadań oraz promowaniem dobrych praktyk

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Znajomości systemu Linux (Debian, Alpine) 
 • Znajomości baz danych i kolejek od strony administracyjnej, rozwiązywania problemów z wydajnością, shardingiem, replikacją (np. PostgreSQL/Elasticsearch/Redis, RabbitMQ/Kafka)
 • Praktyki w tworzeniu i zarządzaniu kontenerami opartymi o Dockera
 • Doświadczenia w konfiguracji scentralizowanych logów, metryk i monitoringu (np. AWS CloudWatch, Prometheus, Grafana, Sentry, ELK Stack)
 • Doświadczenia w korzystaniu z AWS/GCP/Azure
 • Doświadczenia w pisaniu skryptów (Bash, Make)
 • Znajomości narzędzi do provisioningu (Ansible/Terraform)
 • Doświadczenia we wdrażaniu CI/CD (np. Jenkins, Bitbucket Pipelines)
 • Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemowego
 • Solidnej wiedzy na temat wzorców projektowych opartych na chmurze (cloud design patterns)
 • Praktycznej znajomości jednego z języków programowania: Python, Go, JavaScript
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia w celu obserwacji wydajności systemu i wyciągania trafnych wniosków
 • Samodzielności i systematyczności
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego

 

Będziemy szczególnie zainteresowani, jeśli miałeś styczność chociaż z częścią poniższych tematów:

 • Wdrażanie “Self-Healing Infrastructure”
 • Znajomość technologii Big Data
 • Konfiguracja rozwiązań i klastrów opartych na Kubernetes
 • Optymalizowanie infrastruktury pod kątem kosztów
 • Migrowanie infrastruktury pomiędzy dostawcami chmur
 • Rozwiązania serverless, NoSQL, PaaS
 • GitOps
 • Konfiguracja stacji roboczych developerów opartych o Linux, MacOS

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Clearcode S.A. z siedzibą w Wrocław, Św. Antoniego 2/4 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down