Senior DevOps

 • Katowice
 • 12000 - 18000 PLN netto

Opis

Jak pracujemy?

Używamy najnowszego i najdoskonalszego, aby stworzyć najlepsze z najlepszych. Nieustannie poddajemy rewizji naszą pracę i praktyki, aby zawsze stawać na wysokości zadania i móc konkurować na dzisiejszym rynku jako stale świeża i innowacyjna grupa specjalistów. Uczymy się przez słuchanie i obserwację, nie tylko zmieniających się warunków rynkowych, ale także najnowszych technologii, trendów. Co najważniejsze zaś - słuchamy się nawzajem i dużo ze sobą rozmawiamy.

 

Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?

 • Technika TDD jest sercem każdego naszego projektu
 • Poddajemy w wątpliwość wszystko, jeśli widzimy, że może to zostać ulepszone; status quo jest naszym największym wrogiem
 • Po prostu wymiatamy we wszystkim, co robimy, od procesów, technologii, rozwiązań aż po produkty, które wydajemy

 

Zapraszamy osoby:

 • Z potężnym poczuciem humoru
 • Z silną potrzebą samorozwoju
 • Świadome, jak produkcja aplikacji wygląda od kuchni
 • Odnajdujące przyjemność we współpracy z zespołem

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Konfiguracją usług w chmurze oraz na serwerach VPS i bare metal
 • Opieką, rozwojem oraz monitoringiem infrastruktury klienta, od środowisk testowych po produkcyjne
 • Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, analizowaniem infrastruktury i wdrażaniem optymalnych rozwiązań 
 • Automatyzowaniem wszystkich powtarzalnych czynności
 • Współpracą z zespołem developerów oraz promowaniem dobrych praktyk

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Znajomości systemu Linux (Debian i Alpine, opcjonalnie Red Hat)
 • Doświadczenia w konfigurowaniu klastrów HA baz danych i kolejek (np. Elasticsearch/Hadoop, RabbitMQ/Kafka, PostgreSQL)
 • Znajomości baz danych od strony administracyjnej, rozwiązywania problemów z wydajnością, shardingiem, replikacją (np. PostgreSQL/Elasticsearch/Redis)
 • Praktyki w tworzeniu kontenerów opartych o Dockera
 • Doświadczenia w konfiguracji scentralizowanych logów, metryk i monitoringu
 • Doświadczenia w korzystaniu z AWS/GCP/Azure
 • Doświadczenia w pisaniu skryptów (Bash, Make)
 • Znajomości narzędzi do provisioningu (Ansible/Terraform/Chef)
 • Doświadczenia we wdrażaniu CI/CD
 • Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemowego
 • Solidnej wiedzy na temat wzorców projektowych opartych na chmurze (cloud design patterns)
 • Praktycznej znajomości jednego z języków programowania: Python, Javascript (Node.js)
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia w celu obserwacji wydajności systemu i wyciągania trafnych wniosków
 • Samodzielności i systematyczności
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego

 

Będziemy szczególnie zainteresowani, jeśli miałeś styczność chociaż z częścią poniższych tematów:

 • Wdrażanie “Self-Healing Infrastructure”
 • Konfiguracja rozwiązań i klastrów opartych na Kubernetes
 • Optymalizowanie infrastruktury pod kątem kosztów
 • Migrowanie infrastruktury pomiędzy dostawcami chmur
 • Rozwiązania serverless, NoSQL, PaaS
 • GitOps
 • Konfiguracja stacji roboczych developerów opartych o Linux, MacOS, Windows

 

Możemy obiecać:

 • Wynagrodzenie na poziomie 12000 – 18000 zł netto na fakturze (przy współpracy w oparciu o kontrakt B2B)
 • Pakiet narzędzi rozwojowych: biblioteczka firmowa, regularne firmowe eventy z prelekcjami (w tym autorski meetup IT Depends i wewnętrzne spotkania Beer&Bacon), spotkania grup tematycznych (technologicznych i branżowych) oraz opcja udziału w projektach open-source, nad którymi pracują nasze teamy
 • Opiekę medyczną
 • Kafeterię MyBenefit
 • Kartę lunchową
 • Możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy
 • Niezapomniane imprezy i wyjazdy integracyjne
 • Pracę w unikatowej atmosferze (cenimy sobie nieformalne relacje)

Clearcode czytaj więcej

Senior DevOps

 • Katowice
 • 12000 - 18000 PLN netto
 • Devops
 • B2B
 • Dodano miesiąc temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • Big Data
 • Cloud
 • Docker
 • High Availability
 • Linux
 • CI/CD
 • PostgreSQL
 • SQL

Opis

Jak pracujemy?

Używamy najnowszego i najdoskonalszego, aby stworzyć najlepsze z najlepszych. Nieustannie poddajemy rewizji naszą pracę i praktyki, aby zawsze stawać na wysokości zadania i móc konkurować na dzisiejszym rynku jako stale świeża i innowacyjna grupa specjalistów. Uczymy się przez słuchanie i obserwację, nie tylko zmieniających się warunków rynkowych, ale także najnowszych technologii, trendów. Co najważniejsze zaś - słuchamy się nawzajem i dużo ze sobą rozmawiamy.

 

Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?

 • Technika TDD jest sercem każdego naszego projektu
 • Poddajemy w wątpliwość wszystko, jeśli widzimy, że może to zostać ulepszone; status quo jest naszym największym wrogiem
 • Po prostu wymiatamy we wszystkim, co robimy, od procesów, technologii, rozwiązań aż po produkty, które wydajemy

 

Zapraszamy osoby:

 • Z potężnym poczuciem humoru
 • Z silną potrzebą samorozwoju
 • Świadome, jak produkcja aplikacji wygląda od kuchni
 • Odnajdujące przyjemność we współpracy z zespołem

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Konfiguracją usług w chmurze oraz na serwerach VPS i bare metal
 • Opieką, rozwojem oraz monitoringiem infrastruktury klienta, od środowisk testowych po produkcyjne
 • Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, analizowaniem infrastruktury i wdrażaniem optymalnych rozwiązań 
 • Automatyzowaniem wszystkich powtarzalnych czynności
 • Współpracą z zespołem developerów oraz promowaniem dobrych praktyk

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Znajomości systemu Linux (Debian i Alpine, opcjonalnie Red Hat)
 • Doświadczenia w konfigurowaniu klastrów HA baz danych i kolejek (np. Elasticsearch/Hadoop, RabbitMQ/Kafka, PostgreSQL)
 • Znajomości baz danych od strony administracyjnej, rozwiązywania problemów z wydajnością, shardingiem, replikacją (np. PostgreSQL/Elasticsearch/Redis)
 • Praktyki w tworzeniu kontenerów opartych o Dockera
 • Doświadczenia w konfiguracji scentralizowanych logów, metryk i monitoringu
 • Doświadczenia w korzystaniu z AWS/GCP/Azure
 • Doświadczenia w pisaniu skryptów (Bash, Make)
 • Znajomości narzędzi do provisioningu (Ansible/Terraform/Chef)
 • Doświadczenia we wdrażaniu CI/CD
 • Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemowego
 • Solidnej wiedzy na temat wzorców projektowych opartych na chmurze (cloud design patterns)
 • Praktycznej znajomości jednego z języków programowania: Python, Javascript (Node.js)
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia w celu obserwacji wydajności systemu i wyciągania trafnych wniosków
 • Samodzielności i systematyczności
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego

 

Będziemy szczególnie zainteresowani, jeśli miałeś styczność chociaż z częścią poniższych tematów:

 • Wdrażanie “Self-Healing Infrastructure”
 • Konfiguracja rozwiązań i klastrów opartych na Kubernetes
 • Optymalizowanie infrastruktury pod kątem kosztów
 • Migrowanie infrastruktury pomiędzy dostawcami chmur
 • Rozwiązania serverless, NoSQL, PaaS
 • GitOps
 • Konfiguracja stacji roboczych developerów opartych o Linux, MacOS, Windows

 

Możemy obiecać:

 • Wynagrodzenie na poziomie 12000 – 18000 zł netto na fakturze (przy współpracy w oparciu o kontrakt B2B)
 • Pakiet narzędzi rozwojowych: biblioteczka firmowa, regularne firmowe eventy z prelekcjami (w tym autorski meetup IT Depends i wewnętrzne spotkania Beer&Bacon), spotkania grup tematycznych (technologicznych i branżowych) oraz opcja udziału w projektach open-source, nad którymi pracują nasze teamy
 • Opiekę medyczną
 • Kafeterię MyBenefit
 • Kartę lunchową
 • Możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy
 • Niezapomniane imprezy i wyjazdy integracyjne
 • Pracę w unikatowej atmosferze (cenimy sobie nieformalne relacje)

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Clearcode S.A. z siedzibą w Wrocław, Św. Antoniego 2/4 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down