Software Architect / Senior PHP Developer

 • Wrocław
 • 12000 - 15000 PLN netto

Opis

Job requirements
Brand24 is a fast-growing company currently on the lookout for skilled and ambitious PHP developers to join Data Team in the Wrocław HQ and help develop an awesome product.

 

Essentials:

 • Salary: PLN 12-15K / month
 • Location: Wrocław
 • Start: ASAP
 • Small product teams (max 9 persons) working in SCRUM
 • Flexible working hours
 • Occasional home office possible

 


Things ​​you’ll ​​do:

 • Deliver stable and scalable solutions to collect data from various platforms including
 • social media and beyond,
 • Improve internal culture of high-quality software development,
 • Cooperate with team members on maintaining existing solutions beyond means of
 • code development (devops culture),
 • Explore efficient ways of processing gigabytes of data and millions of lines of text,

 


What ​​we ​​offer:

 • Flexible working process, openness to suggestions and a fresh point of view,
 • Room for widely understood self-improvement and knowledge exchange within IT department,
 • Open development path,
 • Minimal amount of CRUD’s to be created,
 • Various challenges ranging from scratch design / architecture to end-user experienced performance,
 • Close cooperation with customer success team providing actual feedback on product experience,
 • Transparent cooperation with business stakeholders,
 • Flat structure,
 • Possibility to influence product not only by writing code, but also working in devops culture providing insights into what’s happening after code deploy

 


Required​ ​skills​​/​​technologies:

 • PHP OOP
 • Software architecture (e.g. DDD)
 • Big data processing
 • Experience in SQL and NoSQL databases
 • Knowledge of at least one leading PHP framework (Symfony, Zend Framework)
 • Passionate about self-improvement
 • Nice to have:
 • PostgreSQL, MongoDB, ElasticSearch, Memcache, PHPunit, Behat

Brand24 czytaj więcej

Software Architect / Senior PHP Developer

 • Wrocław
 • 12000 - 15000 PLN netto
 • PHP
 • Dowolny rodzaj zatrudnienia
 • Dodano 20 dni temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • PHP
 • Architecture
 • SQL
 • Symfony
 • Big data
 • NoSQL
 • Zend

Opis

Job requirements
Brand24 is a fast-growing company currently on the lookout for skilled and ambitious PHP developers to join Data Team in the Wrocław HQ and help develop an awesome product.

 

Essentials:

 • Salary: PLN 12-15K / month
 • Location: Wrocław
 • Start: ASAP
 • Small product teams (max 9 persons) working in SCRUM
 • Flexible working hours
 • Occasional home office possible

 


Things ​​you’ll ​​do:

 • Deliver stable and scalable solutions to collect data from various platforms including
 • social media and beyond,
 • Improve internal culture of high-quality software development,
 • Cooperate with team members on maintaining existing solutions beyond means of
 • code development (devops culture),
 • Explore efficient ways of processing gigabytes of data and millions of lines of text,

 


What ​​we ​​offer:

 • Flexible working process, openness to suggestions and a fresh point of view,
 • Room for widely understood self-improvement and knowledge exchange within IT department,
 • Open development path,
 • Minimal amount of CRUD’s to be created,
 • Various challenges ranging from scratch design / architecture to end-user experienced performance,
 • Close cooperation with customer success team providing actual feedback on product experience,
 • Transparent cooperation with business stakeholders,
 • Flat structure,
 • Possibility to influence product not only by writing code, but also working in devops culture providing insights into what’s happening after code deploy

 


Required​ ​skills​​/​​technologies:

 • PHP OOP
 • Software architecture (e.g. DDD)
 • Big data processing
 • Experience in SQL and NoSQL databases
 • Knowledge of at least one leading PHP framework (Symfony, Zend Framework)
 • Passionate about self-improvement
 • Nice to have:
 • PostgreSQL, MongoDB, ElasticSearch, Memcache, PHPunit, Behat

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Brand24 S.A. z siedzibą w Wrocław, Strzegomska 138 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down