Full Stack Developer - PHP/JavaScript

 • Wrocław
 • 7000 - 12000 PLN netto

Opis

Job requirements
Brand24 is a fast-growing company currently on the lookout for skilled and ambitious full stack developer to join our team in the Wrocław HQ and help develop an awesome product.

 

Essentials:

 • Salary: PLN 7-12K / month
 • Location: Wrocław
 • Start: ASAP
 • Working station of your choice
 • Fully collocated team
 • Small product teams (max 9 persons) working in SCRUM
 • Flexible working hours
 • Occasional home office possible

 


Things you’ll do:

 • Deliver stable and scalable solutions in PHP, HTML, and Javascript
 • Update existing components to support changing needs
 • Improve the internal culture of high-quality software development
 • Cooperate with team members on maintaining existing solutions beyond means of code development (devops culture),

 


What we offer:

 • Flexible working process, openness to suggestions and a fresh point of view,
 • Room for widely understood self-improvement and knowledge exchange within IT department,
 • Open development path,
 • Minimal amount of CRUD’s to be created,
 • Various challenges ranging from scratch design / architecture to end-user experienced performance,
 • Close cooperation with customer success team providing actual feedback on product experience,
 • Transparent cooperation with business stakeholders,
 • Flat structure,
 • Possibility to influence product not only by writing code but also working in devops culture providing insights into what’s happening after code deploy

 


Required skills / technologies:

 • PHP OOP
 • Web technologies such as JavaScript, CSS, HTML
 • Experience in SQL and NoSQL databases
 • Knowledge of at least one leading PHP framework (Symfony, Zend Framework)
 • Passionate about self-improvement
 • Nice to have:
 • React, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ, ElasticSearch

Brand24 czytaj więcej

Full Stack Developer - PHP/JavaScript

 • Wrocław
 • 7000 - 12000 PLN netto
 • PHP
 • Dowolny rodzaj zatrudnienia
 • Dodano miesiąc temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • HTML
 • PHP
 • CSS
 • JavaScript
 • Symfony
 • NoSQL
 • SQL

Opis

Job requirements
Brand24 is a fast-growing company currently on the lookout for skilled and ambitious full stack developer to join our team in the Wrocław HQ and help develop an awesome product.

 

Essentials:

 • Salary: PLN 7-12K / month
 • Location: Wrocław
 • Start: ASAP
 • Working station of your choice
 • Fully collocated team
 • Small product teams (max 9 persons) working in SCRUM
 • Flexible working hours
 • Occasional home office possible

 


Things you’ll do:

 • Deliver stable and scalable solutions in PHP, HTML, and Javascript
 • Update existing components to support changing needs
 • Improve the internal culture of high-quality software development
 • Cooperate with team members on maintaining existing solutions beyond means of code development (devops culture),

 


What we offer:

 • Flexible working process, openness to suggestions and a fresh point of view,
 • Room for widely understood self-improvement and knowledge exchange within IT department,
 • Open development path,
 • Minimal amount of CRUD’s to be created,
 • Various challenges ranging from scratch design / architecture to end-user experienced performance,
 • Close cooperation with customer success team providing actual feedback on product experience,
 • Transparent cooperation with business stakeholders,
 • Flat structure,
 • Possibility to influence product not only by writing code but also working in devops culture providing insights into what’s happening after code deploy

 


Required skills / technologies:

 • PHP OOP
 • Web technologies such as JavaScript, CSS, HTML
 • Experience in SQL and NoSQL databases
 • Knowledge of at least one leading PHP framework (Symfony, Zend Framework)
 • Passionate about self-improvement
 • Nice to have:
 • React, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ, ElasticSearch

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Brand24 S.A. z siedzibą w Wrocław, Strzegomska 138 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down