Senior Ruby on Rails Developer

 • Warszawa
 • 12800 - 18200 PLN netto

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • 4+ years of experience in Ruby on Rails
 • Good knowledge of the TDD methodology
 • Experience with cloud solutions (AWS)
 • Experience in optimizing applications
 • Experience in React, Docker, Ansible and Terraform
 • Several years of experience in software design. Particular interest in software architecture
 • Fluency in English and Polish (B2+ level)

Nice-to-haves

 • Experience with Git and the collaborative GitHub workflow
 • Experience in designing high-quality RESTful APIs
 • Experience in designing and building reliable microservices
 • Passion for quality. You take pride in keeping your bug count low and your code quality high

 

Joining us as a Ruby on Rails Developer means...

 • You’ll be one of the pillars of a brand new team at Boldare focused on building stunning digital products in Ruby on Rails.

 • You’ll be developing complex web applicationsand APIs in upcoming projects.

 • Using your team-player and problem-solver attitude to make things happen (and work!). Share your knowledge with others!

 • You’re the planner of your own work - we’re self-managing teams.

 • True Scrum and Agile methodologies is what you embrace on a daily basis.

 • You’ll have the chance to create your own career path (not a catch-phrase, let’s talk seriously!).

Boldare czytaj więcej

Senior Ruby on Rails Developer

 • Warszawa
 • 12800 - 18200 PLN netto
 • Ruby
 • B2B
 • Dodano 22 dni temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • RoR
 • English
 • TDD
 • AWS
 • Ansible
 • Docker
 • React
 • Terraform

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • 4+ years of experience in Ruby on Rails
 • Good knowledge of the TDD methodology
 • Experience with cloud solutions (AWS)
 • Experience in optimizing applications
 • Experience in React, Docker, Ansible and Terraform
 • Several years of experience in software design. Particular interest in software architecture
 • Fluency in English and Polish (B2+ level)

Nice-to-haves

 • Experience with Git and the collaborative GitHub workflow
 • Experience in designing high-quality RESTful APIs
 • Experience in designing and building reliable microservices
 • Passion for quality. You take pride in keeping your bug count low and your code quality high

 

Joining us as a Ruby on Rails Developer means...

 • You’ll be one of the pillars of a brand new team at Boldare focused on building stunning digital products in Ruby on Rails.

 • You’ll be developing complex web applicationsand APIs in upcoming projects.

 • Using your team-player and problem-solver attitude to make things happen (and work!). Share your knowledge with others!

 • You’re the planner of your own work - we’re self-managing teams.

 • True Scrum and Agile methodologies is what you embrace on a daily basis.

 • You’ll have the chance to create your own career path (not a catch-phrase, let’s talk seriously!).

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest XSolve Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice, Królowej Bony 13 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down