DevOps Engineer

 • Warszawa
 • 7200 - 11100 PLN netto

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • Ability to research and test various tools/platforms to find the most suitable one
 • Feeling comportable with programming in the field (Python, Bash, etc.)
 • Extensive knowledge and practice in Linux (all our stack is Linux based)
 • Using multiple Amazon AWS services, choosing and configuring the suitable ones (EC2, RDS, SES, S3, ECS)
 • Familiarity with Docker (we use it in 80% of projects)

Nice-to-haves

 • Knowledge of PHP/Java/JavaScript so that you can support development teams as well as prepare DevOps innovations
 • Knowledge of modern container-based management tools (i.e. Kubernetes, Rancher, Docker Swarm)
 • Practice with infrastructure management tools such as Ansible, Chef or Puppet.
 • Knowledge of networking domain basics

 

Joining us as a DevOps Engineer means...

 • You will be responsible for researching and testing new software.

 • Continuous Integration, Continuous Development, Continuous Testing, Continuous Deployment and Continuous Monitoring are the phrases you believe will rescue the world!

 • Configuring new infrastructures based on specifics and supporting our teams during the development process to ensure that solutions are designed and developed with relevant scale and performance.

 • You’ll be working with the best DevOps tools (of your choice) to ensure a proficient level of security and flawless software operations.

 • Supporting our customers and providing maintenance for the infrastructure of their products.

Boldare czytaj więcej

DevOps Engineer

 • Warszawa
 • 7200 - 11100 PLN netto
 • Devops
 • B2B
 • Dodano 2 dni temu
Aplikuj teraz

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • Ability to research and test various tools/platforms to find the most suitable one
 • Feeling comportable with programming in the field (Python, Bash, etc.)
 • Extensive knowledge and practice in Linux (all our stack is Linux based)
 • Using multiple Amazon AWS services, choosing and configuring the suitable ones (EC2, RDS, SES, S3, ECS)
 • Familiarity with Docker (we use it in 80% of projects)

Nice-to-haves

 • Knowledge of PHP/Java/JavaScript so that you can support development teams as well as prepare DevOps innovations
 • Knowledge of modern container-based management tools (i.e. Kubernetes, Rancher, Docker Swarm)
 • Practice with infrastructure management tools such as Ansible, Chef or Puppet.
 • Knowledge of networking domain basics

 

Joining us as a DevOps Engineer means...

 • You will be responsible for researching and testing new software.

 • Continuous Integration, Continuous Development, Continuous Testing, Continuous Deployment and Continuous Monitoring are the phrases you believe will rescue the world!

 • Configuring new infrastructures based on specifics and supporting our teams during the development process to ensure that solutions are designed and developed with relevant scale and performance.

 • You’ll be working with the best DevOps tools (of your choice) to ensure a proficient level of security and flawless software operations.

 • Supporting our customers and providing maintenance for the infrastructure of their products.

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest XSolve Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice, Królowej Bony 13 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down