QA Engineer

 • Wrocław
 • 7000 - 10700 PLN netto

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • Ability to design the testing process for a given product and its overall implementation
 • Experience in web application tests automation (e.g. Selenium Webdriver)
 • Skills to perform API REST testing
 • Practice in setting up and implementing performance tests
 • Practical knowledge of Git
 • Good command of Polish and English (B2+ level) to easily communicate with clients

Nice-to-haves

 • Experience with Gherkin and BDD frameworks (eg Cucumber, Behat, JBehave)
 • Experience in mobile applications testing automation
 • Knowledge of security issues (eg OWASP)
 • Practice with Docker (we use it in almost all projects)
 • Ability to configure CI or setup for automated tests

 

Joining us as a QA Engineer means...

 • You’ll be responsible for creating detailed, comprehensive and well-structured test plansand test cases.

 • Developing and executing exploratory and automated tests to ensure product runs smoothly and meets client’s needs.

 • You’ll be providing end-to-end solutions to software quality problems.

 • Monitoring of all stages of software development to identify and resolve system malfunctions(including debugging process results).

 • You’re the one to track quality assurance metrics, like defect densities and open defect counts.

 • You stay up-to-date with new testing tools and strategies.

 • True Scrum and Agile methodologies is what you embrace on a daily basis.

 • You’re the planner of your own work - we’re self-managing teams.

 • You’ll have the chance to create your own career path (not a catch-phrase, let’s talk seriously!).

Boldare czytaj więcej

QA Engineer

 • Wrocław
 • 7000 - 10700 PLN netto
 • Testing
 • B2B
 • Dodano 2 miesiące temu
Aplikuj teraz

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • Ability to design the testing process for a given product and its overall implementation
 • Experience in web application tests automation (e.g. Selenium Webdriver)
 • Skills to perform API REST testing
 • Practice in setting up and implementing performance tests
 • Practical knowledge of Git
 • Good command of Polish and English (B2+ level) to easily communicate with clients

Nice-to-haves

 • Experience with Gherkin and BDD frameworks (eg Cucumber, Behat, JBehave)
 • Experience in mobile applications testing automation
 • Knowledge of security issues (eg OWASP)
 • Practice with Docker (we use it in almost all projects)
 • Ability to configure CI or setup for automated tests

 

Joining us as a QA Engineer means...

 • You’ll be responsible for creating detailed, comprehensive and well-structured test plansand test cases.

 • Developing and executing exploratory and automated tests to ensure product runs smoothly and meets client’s needs.

 • You’ll be providing end-to-end solutions to software quality problems.

 • Monitoring of all stages of software development to identify and resolve system malfunctions(including debugging process results).

 • You’re the one to track quality assurance metrics, like defect densities and open defect counts.

 • You stay up-to-date with new testing tools and strategies.

 • True Scrum and Agile methodologies is what you embrace on a daily basis.

 • You’re the planner of your own work - we’re self-managing teams.

 • You’ll have the chance to create your own career path (not a catch-phrase, let’s talk seriously!).

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest XSolve Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice, Królowej Bony 13 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down