JavaScript Developer

 • Warszawa
 • 8300 - 12700 PLN netto

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • 2+ years of experience in developing web applications
 • Knowledge of JS frameworks: Angular or React
 • Knowledge of ES6+ syntax
 • Practice in Typescript
 • Familiarity with one of CSS preprocessors (i.e. Sass)
 • Proficient understanding of code versioning tools (Git preferably)
 • Experience with module bundlers (i.e. Webpack/Browserify)
 • Command of English on B2+ level

Nice-to-haves

 • Experience in creating complex solutions
 • Good understanding of design patterns important to API-driven apps
 • Experience with Docker
 • Some experience in Continuous Integration (i.e. Travis CI/CircleCI/Jenkins

 

Joining us as a JavaScript Developer means...

 • You are about to join + 30 talented and savvy JavaScript Developers to build well-designed, user-centered apps for our foreign clients.

 • You’ll be working hand in hand with the client’s team without unnecessary proxies.

 • Developing complex products in an “A-Z manner”is what you desire (we’re not code-monkeys!). You are willing to propose outcomes apart from just implementing them.

 • You’re excited about working closely withProduct Designers, Backend Developers, Scrum Masters and QAs (they are your new best friends now!).

 • True Scrum and Agile *methodologies *is what you embrace on a daily basis.

 • You’re the planner of your own work - we’re self-managing teams.

 • Code review and using best practices (TDD, BDD etc.) are habits you cannot live without.

 • You’ll have the chance to create your own career path (not a catch-phrase, let’s talk seriously!).

Boldare czytaj więcej

JavaScript Developer

 • Warszawa
 • 8300 - 12700 PLN netto
 • JavaScript
 • B2B
 • Dodano 2 miesiące temu
Aplikuj teraz

Opis

What do you need to get this position?

Technically

 • 2+ years of experience in developing web applications
 • Knowledge of JS frameworks: Angular or React
 • Knowledge of ES6+ syntax
 • Practice in Typescript
 • Familiarity with one of CSS preprocessors (i.e. Sass)
 • Proficient understanding of code versioning tools (Git preferably)
 • Experience with module bundlers (i.e. Webpack/Browserify)
 • Command of English on B2+ level

Nice-to-haves

 • Experience in creating complex solutions
 • Good understanding of design patterns important to API-driven apps
 • Experience with Docker
 • Some experience in Continuous Integration (i.e. Travis CI/CircleCI/Jenkins

 

Joining us as a JavaScript Developer means...

 • You are about to join + 30 talented and savvy JavaScript Developers to build well-designed, user-centered apps for our foreign clients.

 • You’ll be working hand in hand with the client’s team without unnecessary proxies.

 • Developing complex products in an “A-Z manner”is what you desire (we’re not code-monkeys!). You are willing to propose outcomes apart from just implementing them.

 • You’re excited about working closely withProduct Designers, Backend Developers, Scrum Masters and QAs (they are your new best friends now!).

 • True Scrum and Agile *methodologies *is what you embrace on a daily basis.

 • You’re the planner of your own work - we’re self-managing teams.

 • Code review and using best practices (TDD, BDD etc.) are habits you cannot live without.

 • You’ll have the chance to create your own career path (not a catch-phrase, let’s talk seriously!).

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest XSolve Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice, Królowej Bony 13 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down