Android Developer

 • Warszawa

Opis

One of the biggest media company is looking for Android Developer for their team in Warsaw. 

The project concerns video content streaming, integration with partner devices as well as games and internal office applications.

So If You love Agile, clean code and great atmosphere in the organization.

Apply!

You will be responsible for developing microservices software and cooperating with the team from the USA.


Technology stack:

 • Kotlin, 
 • RxJava, 
 • Gradle, 
 • Android Studio, 
 • CI-CD, 
 • git-flow, 
 • MVVM, 
 • unit-testing, 
 • Clean architecture.


Requirements:

 • At least 2 years of commercial experience as an Android Developer;
 • Experience in Android development using Java;
 • Very good English language skills (verbal and written);
 • Good experience with developing Android applications;
 • Experience in implementing new functionalities.


Nice to have:

 • Master’s degree in Computer Science or related field.


What's cool with us?

 • Work in Agile;
 • Team independence in the tools selection and architectural solutions;
 • Creating high-quality code (code reviews);
 • Private health care; 
 • partial funding of the Multisport card. 

Bingo HR czytaj więcej

Android Developer

 • Warszawa
 • Mobile
 • Umowa o pracę
 • Dodano 11 dni temu
Aplikuj teraz

Opis

One of the biggest media company is looking for Android Developer for their team in Warsaw. 

The project concerns video content streaming, integration with partner devices as well as games and internal office applications.

So If You love Agile, clean code and great atmosphere in the organization.

Apply!

You will be responsible for developing microservices software and cooperating with the team from the USA.


Technology stack:

 • Kotlin, 
 • RxJava, 
 • Gradle, 
 • Android Studio, 
 • CI-CD, 
 • git-flow, 
 • MVVM, 
 • unit-testing, 
 • Clean architecture.


Requirements:

 • At least 2 years of commercial experience as an Android Developer;
 • Experience in Android development using Java;
 • Very good English language skills (verbal and written);
 • Good experience with developing Android applications;
 • Experience in implementing new functionalities.


Nice to have:

 • Master’s degree in Computer Science or related field.


What's cool with us?

 • Work in Agile;
 • Team independence in the tools selection and architectural solutions;
 • Creating high-quality code (code reviews);
 • Private health care; 
 • partial funding of the Multisport card. 

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Bingo HR Jolanta Spodzieja z siedzibą w Żukowo, Wierzbowa 4 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down