Back-End Developer

 • Kraków

Opis

Back-End Developer  

One of the biggest holding company in the world is looking for Back-End Developer for their international team consisting 70 colleagues in Krakow. You will have chance to work with many projects on global scale.

If you are interested, apply!

 

Your responsibilities:

 • work with the Wealth pods on development of projects;
 • design and develop solutions;
 • troubleshooting and develop application;
 • learning and implementing new technologies;
 • take part in technical communities, conferences and trainings;
 • building a high quality code
 • be involved in application lifecycle;
 • cooperation with Front-End Developers, business analysts or others.

 

You should have: 

 • knowledge of Java v1.6/v1.7/v1.8 + Spring framework, Spring boot;
 • knowledge of message queues, including JMS, WMQ, Kafka, ActiveMq;
 • knowledge of tools/frameworks: Maven, Jenkins, Ansible, GitHub, SonarQube, AppScan, Nexus, Liquibase, wiremock;
 • proficient knowledge in use of testing tools, eg. JUnit (v4/v5), Mockito, AssertJ, Cucumber;
 • strong database skills (Oracle, SQL Server);
 • knowledge on API-led connectivity and micro-service architecture;
 • fluent English.

 

Nice to have also:

 • experience in work with Wealth or Financial Planning platforms; 
 • knowledge of SDLC/Agile; 
 • experience in AWS/GCP/Azure development;
 • ability to work without constant supervision.

 

Benefits

 • flexible working hours and possibility to work from home (2 days per week);
 • realistic career progression;
 • private healthcare, dental health care, life insurance;
 • co-financing Multisport card or OK System card.

Bingo HR czytaj więcej

Back-End Developer

 • Kraków
 • Java
 • Dowolny rodzaj zatrudnienia
 • Dodano 29 dni temu
Aplikuj teraz

Wymagania

 • Java
 • Jenkins
 • JMS
 • JUnit
 • Oracle/SQL
 • Spring
 • SpringBoot
 • WMQ
 • ActiveMq
 • Kafka
 • Maven
 • Ansible
 • SonarQube

Opis

Back-End Developer  

One of the biggest holding company in the world is looking for Back-End Developer for their international team consisting 70 colleagues in Krakow. You will have chance to work with many projects on global scale.

If you are interested, apply!

 

Your responsibilities:

 • work with the Wealth pods on development of projects;
 • design and develop solutions;
 • troubleshooting and develop application;
 • learning and implementing new technologies;
 • take part in technical communities, conferences and trainings;
 • building a high quality code
 • be involved in application lifecycle;
 • cooperation with Front-End Developers, business analysts or others.

 

You should have: 

 • knowledge of Java v1.6/v1.7/v1.8 + Spring framework, Spring boot;
 • knowledge of message queues, including JMS, WMQ, Kafka, ActiveMq;
 • knowledge of tools/frameworks: Maven, Jenkins, Ansible, GitHub, SonarQube, AppScan, Nexus, Liquibase, wiremock;
 • proficient knowledge in use of testing tools, eg. JUnit (v4/v5), Mockito, AssertJ, Cucumber;
 • strong database skills (Oracle, SQL Server);
 • knowledge on API-led connectivity and micro-service architecture;
 • fluent English.

 

Nice to have also:

 • experience in work with Wealth or Financial Planning platforms; 
 • knowledge of SDLC/Agile; 
 • experience in AWS/GCP/Azure development;
 • ability to work without constant supervision.

 

Benefits

 • flexible working hours and possibility to work from home (2 days per week);
 • realistic career progression;
 • private healthcare, dental health care, life insurance;
 • co-financing Multisport card or OK System card.

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Bingo HR Jolanta Spodzieja z siedzibą w Żukowo, Wierzbowa 4 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down