Architekt Rozwiązań IT

  • Warszawa
  • 17000 - 21000 PLN netto

Opis

Obecnie poszukujemy Architekta Rozwiązań IT na długoterminowy kontrakt przedłużany co 12 miesięcy.

Start: ASAP,

Lokalizacja: Warszawa, 3-miesięczny okres wdrożeniowy w Toruniu.


Zadania:

• Opracowanie i rozwój docelowej architektury aplikacji i integracji systemów IT

• Udział w definiowaniu dobrych praktyk i reguł architektonicznych, jak również sposobów ich dokumentowania, w szczególności stosowanych notacji, widoków i modeli

• Udział w definiowaniu i weryfikowanie przestrzegania pryncypiów architektonicznych

• Utrzymywanie bazy standardów w obszarze architektury oraz repozytorium dobrych praktyk, szablonów, specyfikacji itp., które mogą być wykorzystane do budowy architektury

• Nadzór nad zgodnością architektury wprowadzanej przez projekty z kierunkami rozwoju architektury korporacyjnej IT oraz wsparcie merytoryczne architektów rozwiązań informatycznych


Oczekiwane kompetencje:

• Znajomość rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w obszarze Usług Medycznych

• Doświadczenie w definiowaniu architektury IT i realizacji start-upów

• Znajomość specyfiki funkcjonowania systemów IT w dużych organizacjach biznesowych

• Doświadczenie zarówno w zakresie aplikacji dedykowanych, jak również wdrożeniach systemów pakietowych

• Jasna i precyzyjna wizja architektury IT i umiejętność konsekwentnej realizacji tej wizji

• Wysoki poziom umiejętności myślenia strategicznego, syntetycznego i w kategoriach efektów biznesowych

• Znajomości metod i notacji opisu procesów biznesowych,

• Znajomość procesów i narzędzi w zakresie strategii, architektury i bezpieczeństwa IT


Awareson is IT Recruitment Consultancy specializing in delivery of IT Resources on contract and permanent basis to IT Customers across Europe.

Awareson czytaj więcej

Architekt Rozwiązań IT

  • Warszawa
  • 17000 - 21000 PLN netto
  • Inne
  • B2B
  • Dodano 30 dni temu
Aplikuj teraz

Opis

Obecnie poszukujemy Architekta Rozwiązań IT na długoterminowy kontrakt przedłużany co 12 miesięcy.

Start: ASAP,

Lokalizacja: Warszawa, 3-miesięczny okres wdrożeniowy w Toruniu.


Zadania:

• Opracowanie i rozwój docelowej architektury aplikacji i integracji systemów IT

• Udział w definiowaniu dobrych praktyk i reguł architektonicznych, jak również sposobów ich dokumentowania, w szczególności stosowanych notacji, widoków i modeli

• Udział w definiowaniu i weryfikowanie przestrzegania pryncypiów architektonicznych

• Utrzymywanie bazy standardów w obszarze architektury oraz repozytorium dobrych praktyk, szablonów, specyfikacji itp., które mogą być wykorzystane do budowy architektury

• Nadzór nad zgodnością architektury wprowadzanej przez projekty z kierunkami rozwoju architektury korporacyjnej IT oraz wsparcie merytoryczne architektów rozwiązań informatycznych


Oczekiwane kompetencje:

• Znajomość rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w obszarze Usług Medycznych

• Doświadczenie w definiowaniu architektury IT i realizacji start-upów

• Znajomość specyfiki funkcjonowania systemów IT w dużych organizacjach biznesowych

• Doświadczenie zarówno w zakresie aplikacji dedykowanych, jak również wdrożeniach systemów pakietowych

• Jasna i precyzyjna wizja architektury IT i umiejętność konsekwentnej realizacji tej wizji

• Wysoki poziom umiejętności myślenia strategicznego, syntetycznego i w kategoriach efektów biznesowych

• Znajomości metod i notacji opisu procesów biznesowych,

• Znajomość procesów i narzędzi w zakresie strategii, architektury i bezpieczeństwa IT


Awareson is IT Recruitment Consultancy specializing in delivery of IT Resources on contract and permanent basis to IT Customers across Europe.

Formularz zgłoszeniowy

Super! Twoje CV zostało wysłane do rekrutera, o postępach powiadomimy Cię wiadomością e-mail

Dodaj CV (.pdf)
Informujemy, że administratorem danych jest Awareson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, Konstruktorska 12 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Serwis JarJobs.com oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. rozwiń keyboard_arrow_down